Zákaznická podpora

FAQ - Základní funkce

Prosím o návrh řešení IS pro svou firmu. Zaměstnanci pracují z více kanceláří – centrálu máme v Brně a další čtyři pobočky jsou rozmístěny v rámci jihomoravského kraje. Pro všechny kanceláře chci mít jednotný informační systém, současné řešení pomocí vpn neposkytuje komfortně rychlý přenos dat.

Informační systém SynopsIS pracuje jako webová aplikace. Bez dalších nákladů a možných komplikací je možné propojit pobočky společnosti nebo mít přístup k datům na cestách mimo kancelář. Bez nutnosti instalace a aktualizace na stanicích. Stačí připojení k internetu.

Umí systém pracovat i s cizími měnami?

Ano, SynopsIS pracuje se všemi měnami podporovanými Českou národní bankou, automaticky stahuje aktuální kursový lístek apod.

Je systém opravdu dobře zabezpečený?

Ano, data jsou přenášena zašifrovaná pomocí https protokolu (obdobně jako bankovní aplikace). V systému můžete navíc velmi podrobně nastavit přístupová práva jednotlivým uživatelům, je i možnost identifikace uživatelů na základě certifikátu v bezpečnostním USB klíči. Veškeré akce jsou podrobně logovány, lze tedy velmi snadno zjistit, kdo, kdy a co přesně dělal. Uživatelé jsou navíc automaticky odhlašováni po nastavené době nečinnosti.

Jak často a jakým způsobem probíhá aktualizace systému?

Aktualizace systému probíhá průběžně v návaznosti na jeho vývoj. O nových prvcích a zlepšeních své zákazníky průběžně informujeme a aktualizaci systému provádíme automaticky. Nepotřebujete žádné CD, o vše se postaráme na dálku my. 

Je možné do SynopsIS stahovat i datové zprávy?

Ano, systém umožňuje stahovat datové zprávy z datových schránek. Datové zprávy stahuje pouze uživatel, který má k dané operaci nastavena příslušná práva.

Je možné k elektronickému platebnímu rozkazu automaticky připojit přílohy?

Ano, při generování elektronického platebního rozkazu ze systému umíme do formuláře načíst soubory, které jsou v datovém úložišti dané pohledávky. Formulář pro generování elektronického platebního rozkazu kontroluje také velikost všech příloh, aby nepřekročili povolenou mez.

V naší advokátní kanceláři využíváme systém úkolů k zadávání práce, je možné v SynopsIS vytvářet úkoly a následně kontrolovat jejich splnění?

Systém SynopsIS umožňuje zadávání úkolů uživatelům i skupinám uživatelů včetně definice úkolu a přiložení souboru/ů k úkolu. Do úkolů mohou uživatelé vykázat svoji práci a odevzdat ji zadavateli případně jinému uživateli (systém kontroly práce).

Je možné, aby koncipienti a advokáti měli jiný přístup k datům?

SynopsIS umožňuje různé nastavení práv pro uživatele. Je tedy možné uživateli či skupině uživatelů nastavit různá práva.

 

Vývojový tým software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

SynopsIS Technologies a.s.
K Horoměřicům 1184/43, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Czech republic

www.synopsis-technologies.cz

Technická podpora software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

 

tel.: 537 020 820
e-mail:

Ochodní zastoupení software
pro advokátní kancelář, správu (vymáhání) pohledávek

 

tel.: 537 020 823
e-mail:

 

SOFTWARE PRO ADVOKÁTY | SOFTWARE PRO SPRÁVU POHLEDÁVEK | SOFTWARE PRO EVIDENCI ZAKÁZEK | ADVOKÁTNÍ KALKULAČKA

 

 

Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.